A flavonoidok antioxidáns hatásai

A Matuzalem tabletta flavonoid készítmény, melynek kitűnő antioxidáns hatásait, számtalan kutatás igazolta.

A patológiailag emelkedett szabadgyök szint részt vesz több megbetegedés létrejöttében is. Mára már bebizonyították, hogy a szabadgyököknek több mint 1000 betegség patogenezisében része van. Ha a szabadgyökök létrejöttének és pusztulásának
egyensúlyában törés keletkezik, oxidációs stressznek nevezett állapot lép fel. Ezen állapot létrejöttének több oka is lehet: létrejöttében elssorban az életvitel, környezeti hatások és egyéb indokok szerepelnek. A szabadgyökök legtöbbször olyan reakciókat hoznak létre, melyeknek végeredménye a sérült sejt, vagy akár az egész szövet, szerv - ez fokozatosan létrehozta a védelmi, illetve detoxikációs rendszereket. Ezek részei az antioxidáns enzimek, a szabadgyök oltók és befogók, a DNS javítórendszerek.

A fenolonos antioxidánsokról és a természetes termékekről - flavonoidok, izotiokianátok - szóló tanulmányok megvilágítják számunkra ezeknek a vegyületeknek a működését. Alacsony koncentrációban aktiválhatják a mitogén aktivált protein kianázt (MAPK), ami a védelmi gének génexpresszióját hozza létre és a védelmi rendszer beindítását. A növekedő koncentráció aktiválja az apoptózishoz vezető utat. Matuzalemmel a boldog családértA koncentráció további növekedése nem specifikált sejtváltozásokhoz vezet. A tanulmányok eredményei azt mutatják, hogy a természetes anyagok a hatékonyságuk és biztonságuk miatt a jövben terápiás eszközökké válhatnak.

A javítórendszerek nem kell, hogy a biológiai makromolekulák teljes sérülését eliminálják. Sokkal hatásosabb út a prevenció, tehát a szabadgyök kialakulásának lehetőségét minimalizálni, és megerősíteni a természetes antioxidáns mechanizmusokat olyan anyagok adásával, amelyek antioxidánsként viselkednek. Ezért az antioxidánsként viselkedő anyagok tanulmányozásánál különleges figyelmet kell fordítani a az olyan anyagok keresésére, melyeket prevenciós céllal lehetne használni. A növényi kivonatok mellett, a legtöbbet tanulmányozott flavonoid a kvercetin és annak glükozidja, a rutén. A fenolonos antioxidánsok a szabadgyökös reakciókban terminátorként és a fémes ionok kelátoraiként viselkednek.

Az oxidációs folyamatok károsító hatásai az élő szervezetekben a kémiai vagy biokémiai médiumok bekerülése után csökkenhetnek, abban az esetben, ha antioxidánsokat tartalmaznak. Az antioxidánsok hatása saját redox potenciáljuktól és a szabadgyökök eltávolításának gyorsaságától függ. A legismertebb antioxidánsok közé a kvercetin. Potenciális antikarcinogén tényezőként szerepel, és a sejtciklus szabályozásában vesz részt, valamint tyrozin kináz inhibítorként is megjelenik. Kis mennyiségű, nem toxikus adagokban orálisan, vagy intravénásan lehet beadni.

A flavonoidok másik, ismert képviselője a myricetin. A flavonoidok az exogén alacsony molekulás antioxidánsok közé tartoznak, melyek befolyásolhatják az oxigén bioreakatív formáit.

Mint a szabadgyökök hatékony befogói inhibálják a lipidek preoxidációját, kelatációs hatásuk van, fémekkel együtteseket alkotnak, melyek szabad alakban az oxigén bioreaktív formájának kialakulásához vezetnének, inhibálják az arakidonsav kaszkádenzimjeit és ilyen formán is csökkentik az oxigén bioreaktív formájának kialakulását, együttmködnek az antioxidáns vitaminokkal (A, E, béta-karotin), növelik hatékonyságukat és csökkentik degradációjukat.

Matuzsálem, a család egészségéértA flavonoidok antioxidáns hatásainak az utóbbi időben több figyelmet szentelnek. Kiderült, hogy különböző eredetű gyökökkel reagálnak, kialakítva így az ún. mezo-formát, amely elég stabil ahhoz, hogy megakadályozza a lipid peroxidációs láncreakciós folyamatot.

A flavonoidok antioxidáns hatása összefüggésbe hozható ismert, antiateroszklerózisos hatásukkal is. Feltételezhető, hogy az oxidatív alterált LDL-eknek fő feladat jut az, ateroszklerózis folyamatában. Az oxidált LDL-eket elssorban makrofággal fogják ki,
melyek ún. „foam cells”-re változnak. Ezek ezután a koszorúerekben kumulálódnak, és ez a folyamat vezet az ateroszklerózis és a hozzá kapcsolódó betegségek kialakulásához.

Kiderült, hogy a makrofágoknak kismértékű affinitásuk van az oxidálatlan LDL-hez,
mely azonban oxidációjuk után jelentősen megnövekszik. Ebből az következik, hogy az
antioxidáns hatással bíró anyagok jelentősen beleszólhatnának az aterogenezis folyamatába. Bizonyítást nyert, hogy a flavonoidok nagymértékben csökkenteni tudják az LDL oxidációt in vitro és in vivo is.
Néhány epidemiológiai tanulmány arra utal, hogy a flavonoidok megnövekedett vételezése élelmiszerekben csökkenteni tudja a kardiovaszkuláris megbetegedések kockázatát. Ezen tény alátámasztása az ún. „francia paradoxon”, mely szerint a franciák életvitele ellenére az ischémiás myokardium kialakulásának számos rizikófaktora (magas zsírtartalmú élelmiszer bevitele, csökkentett mozgás, dohányzás), nálunk ezen betegség
előfordulása alacsonyabb mértékű, mint az északeurópai népeknél, még akkor is, ha a rizikófaktorok összehasonlíthatóak. Ezt a tényt azzal hozzák összefüggésbe, hogy náluk viszonylag magas a vörösborfogyasztás, mely flavonoidokban gazdag.

Orvosok a Matuzsálem mellettA másik közös antioxidáns hatás az a tulajdonság, hogy a membránokat stabilizálni tuják a membrán átereszthetőségének csökkentésével. A flavonoidok és az izoflavonoidok a membránokban történő lipid feloldódásnak drámai csökkenését okozzák.

Manapság elfogadott az a tény, miszerint a szabadgyököknek szerepük van a karcinogenezis folyamatában is. A szabadgyökök, melyek több xenobiotikum metabolizmusából származnak, stimulálhatják az onkogén aktivátorokat, és iniciálják az ellenőrizetlen sejtproliferációt. Az említettekből következik, hogy az antioxidánsként működő flavonoidok, de más antioxidánsok is, csökkenthetik a daganatos begbetegedések kialakulását. Ezt a hipotézist erősítik meg az elmúlt években kiadott munkák is.

A flavonoidok különbözőmódon hatnak a szervezetre. Ezen hatások legtöbbje az emberi egészség számára hasznosnak nevezhető. A flavonoidok hasznos hatása feltehet főleg több individuális flavonoid és más anyag, így például fenilkaboxilsav működésének eredménye, melyek a növényi táplálékban megtalálhatók, miközben ezen anyagok antioxidáns szerepe legfőképpen protektív jellegű. Az antioxidánsok különböző képpen oldódnak fel, melynek következtében a szövetek, sejtek és makromolekuláris szerkezetek összetevőin keresztülhatolnak.
A vízben oldódó aszkorbát, glutation és urát, a zsírban oldódó tokoferol és karotinoid, közöttük az oldódó flavonoidok és hidrofahéjsav. Az egészség védelme tehát az étkezés közben magunkhoz vett oldékony flavonoidok által is lehetséges.
Betegség Táblázat
Kattintson ide, ha betegségek szerint csoportosítva szeretné átnézni a termékeket.
Termék Rendelés
Kattintson ide, ha döntött már a minőségi Táplálékkiegészítők mellett, és rendelne.

Vissza a Tetejére Megnézem az Árakat

2009 - 2018 © Minden jog fenntartva » Az oldalon lévő szövegek, képek és más tartalmak másolása jogi következményekkel jár.